e-f4tur. Factura electrónica

e-f4ktur
  • Diputación Foral de Álava
  • Diputacion Foral Bizkaia
  • Diputación Foral Gipuzkoa
  • Izenpe


Descargar aplicaciones      Verificar sitio seguro Izenpe

7/7/2010 Versión 2.0.2

La versión 2.0.2 soluciona la incidencia de la versión 2.0.1 en los nuevos tipos de IVA. 
 

intranet access
Release performed by ecmware